Tradycje wielkanocne na Warmii i Mazurach

Oficjalny termin obchodów Wielkanocy ustalono na Soborze Nicejskim w 325 roku. Ustanowiony został on na podstawie dawnej tradycji żydowskiej odwołującej się do kalendarza lunarnego. W konsekwencji święta te zawsze wypadają w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca, to znaczy w okresie pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.