Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kontakt

Museum
of Folk
Architecture

Ethnographic Park
in Olsztynek

Office
7:30 a.m. - 3:30 p.m. (Mon. - Fri.)

Leśna 23 street
11-015 Olsztynek
NIP: 739-10-08-333
Regon: 510989878
E-mail: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl
Secretariat: (89) 519-21-64