Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kontakt

Muzeum
Budownictwa
Ludowego -

Park Etnograficzny
w Olsztynku

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30.

ul. Leśna 23
11-015 Olsztynek
NIP: 739-10-08-333
Regon: 510989878
E-mail: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl
Sekretariat: - (89) 519-21-64

Sekretariat

tel. (89) 519-21-64 wew. 33

Ewa Wrochna

Dyrektor.

tel. (89) 519-21-64

Ewa Petryna

Zastępca Dyrektora.

tel. (89) 519-21-64 wew. 24

Księgowość

/

Dział Finansowo-Księgowy.

tel. (89) 519-21-64 wew. 26 oraz 38

Dział Administracyjno-Gospodarczy.

tel. (89) 519-21-64 wew. 32

tel. (89) 519-12-30

Anita Rosińska

Specjalista ds. kadr.

tel. (89) 519-21-64 wew. 34

Magdalena Jabłońska

p.o. Kierownika

/

Dział Dokumentacji Zbiorów

tel. (89) 519-21-64 wew. 31

Przekazywanie eksponatów

Dział Dokumentacji Zbiorów

Mariola Puszczewicz

Biblioteka

/

Dział Dokumentacji Zbiorów.

tel. (89) 519-21-64 wew. 28

Michalina Gołębiewska

Kierownik Działu

/

Dział Hodowli i Upraw.

tel. (89) 519-21-64 wew. 32

tel. (89) 519-12-30

Bogdan Radzicki

Kierownik Działu

/

Dział Kultury Ludowej.

tel. (89) 519-21-64 wew. 35

Dział Konserwacji Zbiorów.

tel. (89) 519-21-64 wew. 29

Joanna Malik

Kierownik Działu

/

Dział Promocyjno-Oświatowy.

tel. (89) 519-21-64 wew. 37

Dawid Rokicki

Kierownik Działu

/

Dział Budownictwa Ludowego / Pracownia Techniczna

tel. (89) 519-21-64 wew. 25

Anita Rosińska

Kontakt dla wystawców

tel. (89) 519-21-64 wew. 34

tel. 501-416-435

Iga Waluk

Administrator strony.

/

Dział Promocyjno-Oświatowy.

Maciej Żołnowski

Inspektor ochrony danych.

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO