Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Materiały promocyjne

Poniżej można znaleźć logotypy Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku udostępnione do pobrania w różnych rozszerzeniach.