Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Das Museum der Volksbauweise - Etnographischer Park in Olsztynek