Projekt „Kultura ludowa Warmii i Mazur w nowym świetle”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego