Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Park Etnograficzny

Muzeum dysponuje obecnie
terenem o powierzchni 77 ha.

Park

Posiada bogate zbiory muzealiów ruchomych i nieruchomych.

Zgromadzone są w 80 obiektach dużej i małej architektury wiejskiej z Warmii, Mazur, Powiśla, Małej Litwy, o zróżnicowanych funkcjach, budowie i konstrukcji. Są to budynki mieszkalne, sakralne, zabudowania gospodarcze i przemysłowe. Wyposażenie budynków stanowią eksponaty pokazujące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Zbiory muzealne kultury materialnej oraz sztuki ludowej przekraczają 14 tys. egzemplarzy.

Zdjęcie przedstawia Zajazd ze wsi Małszewo.
Zajazd ze wsi Małszewo

Obiekty

Obiekty pochodzą z terenów wchodzących w skład Prus Wschodnich w chwili powstawania Muzeum (tj. w roku 1913): Oberlandu (Prus Górnych), Małej (Pruskiej) Litwy i okręgu sambijskiego oraz obecnych regionów północno-wschodniej Polski, z których budynki translokowano (lub odtwarzano) już po II wojnie światowej.

W Muzeum prezentujemy również obiekty, które nie mieszczą się terytorialnie w żadnym z przedstawionych regionów. Chodzi tu o północne tereny naszego województwa, określane w różnych okresach historycznych jako Barcja i Natangia. Są to dzisiejsze powiaty bartoszycki oraz część powiatu kętrzyńskiego.

Poznaj nasze obiekty
Tradycyjny Ul.
Tradycyjny Ul

Wystawy

Upowszechnienie kultury, w rozumieniu naszego Muzeum, to wszystkie działania zmierzające do udostępnienia dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w naszej placówce jak najszerszym rzeszom zwiedzających.

To również rozwijanie szeroko pojętych zainteresowań historią i teraźniejszością ziemi, na której żyjemy. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność była atrakcyjna, różnorodna, a także nacechowana tematycznie, dlatego w dłużej mierze jest podporządkowana porom roku oraz tradycyjnym świętom ludowym. Jest to oczywiście nawiązanie do dawnego rytmu życia społeczności wiejskiej, uzależnionego właśnie od pór roku i kalendarza kościelnego.

Poznaj wystawy Parku Etnograficznego
Wystawy stałe Parku Etnograficznego.
Wystawy stałe Parku Etnograficznego

Zwierzęta

Muzeum prowadzi hodowlę zwierząt gospodarskich.

Nasze muzealne zwierzęta – od koni i krów poczynając, poprzez kozy, króliki, owce, a na drobiu kończąc – stanowią dużą atrakcję dla odwiedzających.

Poznaj nasze zwierzęta
Polski Koń Zimnokrwisty w typie sztumskim

Ogrody

Obiekty znajdują się w naturalnym otoczeniu zieleni, w ogródkach przyzagrodowych uprawiamy kwiaty, warzywa i zioła.

W Muzeum działania związane z projektowaniem i zakładaniem ogrodów wiążą się z podkreślaniem potrzeby zachowania charakterystycznych cech krajobrazu wiejskiego.

Poznaj ogrody Parku Etnograficznego
Skupisko kolorowych kwiatów w przydomowym ogródku z chatą w tle.
Skupisko kolorowych kwiatów w przydomowym ogródku z chatą w tle