Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zwierzęta

Nasze muzealne zwierzęta – od koni i krów poczynając,
poprzez kozy, króliki, owce, a na drobiu kończąc!

Konie

Owce, Kozy, Króliki

Kury

Kaczka, Indyk, Perlica

Gęś

Bydło