Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dla wystawców

Zapraszamy  na nasze jarmarki!

Warunkiem wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej lub stoiska handlowego jest:

 • zapoznanie się z regulaminem dostępnym poniżej
 • wypełnienie i przesłanie Formularza internetowego znajdującego się poniżej
 • otrzymanie zgody Muzeum na wystawienie stoiska
 • dokonanie opłaty na konto bankowe Muzeum, zgodnie z cennikiem (pkt. III, ust. 1)

OPŁATY

 1. Podstawą uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie opłaty na konto bankowe Muzeum:
  Numer rachunku: 23 8823 0007 2001 0000 0491 0001.
  Tytuł: Data wystawienia/Nazwa wydarzenia.
 2. Opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniach wynoszą:

Wynajęcie drewnianych straganów muzeum
(opłata jednorazowa za całe stoisko).

 • Działalność nierejestrowana*100 zł
 • Działalność gospodarcza**180 zł

Wynajem powierzchni wystawienniczej pod stoisko organizowane we własnym zakresie
(opłata jednorazowa za całe stoisko).

Powierzchnia stoiska do 6m² włącznie:

 • Działalność nierejestrowana*80 zł
 • Działalność gospodarcza**120 zł

powierzchnia stoiska od 7m² – do 10m² włącznie:

 • Działalność nierejestrowana*100 zł
 • Działalność gospodarcza**180 zł

Powierzchnia stoiska powyżej 10m²:

 • Działalność nierejestrowana*100 zł + 30 zł za każdy kolejny m² ponad 10 m²
 • Działalność gospodarcza**180 zł + 30 zł za każdy kolejny m² ponad 10 m²

Wynajem powierzchni wystawienniczej pod stoisko z gastronomią
(opłata jednorazowa za całe stoisko).

 • Do 15 m²240 zł
 • Od 16 m² do 25 m²420 zł
 • Powyżej 25 m²600 zł

Jednorazowa opłata za prąd
(opłata dodatkowa).

 • Do 2 kW100 zł
 • Powyżej 2 kW200 zł

Inne opłaty.

 • Zgoda na sprzedaż piwa500 zł
 • Organizacje pozarządowe50% opłat naliczanych dla działalności nierejestrowanej
 • Wynajem terenu pod organizację warsztatów przez wystawcę150 zł

* Działalność nierejestrowana:
Należy przez to rozumieć drobną działalność zarobkową osób fizycznych, która nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji firmy.

** Działalność gospodarcza:
Należy przez to rozumieć działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W szczególnych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość dokonania opłaty w dniu Wydarzenia.
Opłata w dniu wydarzenia jest wyższa o 20%.

Stragan muzeum o wymiarach ok. wys. – 2,5m; blat ok. długość 2,2-2,5m; szerokość 1-1,5m.

Zdjęcie straganów.
Stragany Muzeum Budownictwa Ludowego

DANE DO PRZELEWU:
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.
Ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek.

Numer rachunku: 23 8823 0007 2001 0000 0491 0001.
Tytuł: Data wystawienia/Nazwa wydarzenia.

REGULAMIN DO POBRANIA

Kontakt:
1. Anita Rosińska: tel. 501-416-435
e-mail: a.rosinska@muzeumolsztynek.com.pl

2. Sekretariat: tel. (89) 519-21-64
e-mail: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Użyjemy tych danych, aby poinformować Cię o dostawie.

  * pola obowiązkowe