Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dla wystawców

Zapraszamy  na nasze jarmarki!

UWAGA! Muzeum nie posiada już wolnych straganów na wydarzenie Regionalne Święto Ziół, które odbędzie się 15 sierpnia br.

Warunkiem wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej lub stoiska handlowego jest:

 • zapoznanie się z regulaminem dostępnym poniżej
 • wypełnienie i przesłanie Formularza internetowego znajdującego się poniżej
 • otrzymanie zgody Muzeum na wystawienie stoiska
 • dokonanie opłaty na konto bankowe Muzeum, zgodnie z cennikiem (pkt. III, ust. 1)

OPŁATY

 1. Podstawą uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie opłaty na konto bankowe Muzeum:
  Numer rachunku: 23 8823 0007 2001 0000 0491 0001.
  Tytuł: Data wystawienia/Nazwa wydarzenia.
 2. Opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniach wynoszą:

Wynajęcie drewnianych straganów muzeum
(opłata jednorazowa za całe stoisko).

 • Rękodzieło80 zł
 • Stoisko handlowe150 zł

Organizacja stoiska we własnym zakresie
(opłata jednorazowa za całe stoisko).

Powierzchnia stoiska do 6m² włącznie:

 • Rękodzieło60 zł
 • Stoisko handlowe100 zł

powierzchnia stoiska od 7m² – do 10m² włącznie:

 • Rękodzieło80 zł
 • Stoisko handlowe150 zł

Powierzchnia stoiska powyżej 10m²:

 • Rękodzieło80 zł + 8 zł za każdy kolejny m² ponad 10 m²
 • Stoisko handlowe160 zł + 8 zł za każdy kolejny m² ponad 10 m²

Stoisko z gastronomią
(opłata jednorazowa za całe stoisko).

 • Do 15 m²200 zł
 • Od 16 m² do 25 m²350 zł
 • Powyżej 25 m²500 zł

Jednorazowa opłata za prąd
(opłata dodatkowa).

 • Do 2 kW50 zł
 • Powyżej 2 kW100 zł

Inne opłaty.

 • Zgoda na sprzedaż piwa400 zł
 • Organizacje pozarządowe, w tym Stowarzyszenie Twórców Ludowych (opłata jednorazowa)10 zł

Rękodzieło:
Należy rozumieć jako sprzedaż wyrobów wytworzonych własnoręcznie w sposób nieprzemysłowy, posiadających walory artystyczne.

Stoisko handlowe:
Należy rozumieć jako sprzedaż produktów i wyrobów niezaliczających się do rękodzieła oraz organizacje stoisk informacyjnych lub promocyjno-reklamowych.

W szczególnych przypadkach Organizator dopuszcza możliwość dokonania opłaty w dniu Wydarzenia.
Opłata w dniu wydarzenia jest wyższa o 20%.

* stragan muzeum o wymiarach ok. wys. – 2,5m; blat ok. długość 2,2-2,5m; szerokość 1-1,5m.

Zdjęcie straganów.
Stragany Muzeum Budownictwa Ludowego

DANE DO PRZELEWU:
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.
Ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek.

Numer rachunku: 23 8823 0007 2001 0000 0491 0001.
Tytuł: Data wystawienia/Nazwa wydarzenia.

REGULAMIN

Kontakt:
1. Robert Waraksa: tel. 501-416-435
e-mail: r.waraksa@muzeumolsztynek.com.pl

2. Sekretariat: tel. (89) 519-21-64
e-mail: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Użyjemy tych danych, aby poinformować Cię o dostawie.

  * pola obowiązkowe