Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na rok 2022

KWIECIEŃ
 • 09.04 Spotkanie wielkanocne w Skansenie
MAJ
 • 01.05 Majówka w Skansenie połączona z konkursem muzyki ludowej „Jawor – u źródeł kultury”
 • 14.05 Europejska Noc Muzeów wraz z wernisażem pt. „Galeria Mazurskiego Portretu” – Waldemara Mierzwy
 • 26.05 Otwarcie wystawy malarskiej w Salonie Wystawowym
CZERWIEC
 • 01 .06 Skansen dzieciom – Wiejskie Rozmaitości
 • 25.06 Festyn letni Sommerfest – Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur
LIPIEC
 • 10.07 Koń jaki jest każdy widzi
 • 29.07 Wschód Piękna – World Orchestra Festival (dzień pierwszy)
 • 30.07 Wschód Piękna – World Orchestra Festival (dzień drugi)
SIERPIEŃ
 • 07.08 Tajemnice Ciesiołki
 • 15.08 Regionalne Święto Ziół
 • 30.08 Otwarcie wystawy pt. „Wycinanka Kurpiowska na tkaninie”
WRZESIEŃ
 • 10.09 Europejskie Dni Dziedzictwa – Połączeni dziedzictwem
 • 14.09 Otwarcie wiatraka holendera ze wsi Dobrocin
 • 18.09 Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie
PAŹDZIERNIK
 • 02.10 Targi Chłopskie
GRUDZIEŃ
 • Grudzień Spotkania świąteczne w Skansenie