Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

translator

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

Wszelkie dokumenty możliwe do pobrania poniżej:

Dostawa regałów stacjonarnych i przesuwnych do magazynu muzealiów w Muzeum Budownictwa Ludowego
– Parku Etnograficznym w Olsztynku

translator

Double-click

Select to translate

translator

 

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

Dokumenty zamówienia sporządzone przez zamawiającego oraz dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia i opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia, znajdują się pod następującym adresem: >> Szczegóły postępowania <<

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

translator

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

Wszelkie dokumenty możliwe do pobrania poniżej:

Dostawa ciągnika rolniczego na potrzeby Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku

translator

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

Dokumenty zamówienia sporządzone przez zamawiającego oraz dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia i opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia, znajdują się pod następującym adresem: >> Szczegóły postępowania <<

Remont wiatraka typu holenderskiego z Dobrocina

translator

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

Dokumenty zamówienia sporządzone przez zamawiającego oraz dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia i opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia, znajdują się pod następującym adresem: >> Szczegóły postępowania <<

Remont wiatraka typu paltrak z Ruskiej Wsi

translator

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

Dokumenty zamówienia sporządzone przez zamawiającego oraz dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia i opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia, znajdują się pod następującym adresem: >> Szczegóły postępowania <<

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

translator

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

Wszelkie dokumenty możliwe do pobrania poniżej:

Dostawa regałów przesuwnych, stacjonarnych i wystawowych do magazynu muzealiów w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku

translator

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

translator

 

Double-click

Select to translate

 

Dokumenty zamówienia sporządzone przez zamawiającego oraz dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia i opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia, znajdują się pod następującym adresem: >> Szczegóły postępowania <<