Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zamówienia publiczne

Dostawa regałów przesuwnych, stacjonarnych i wystawowych do magazynu muzealiów w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku

Dokumenty zamówienia sporządzone przez zamawiającego oraz dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia i opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia, znajdują się pod następującym adresem: >> Dokumenty <<