Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Szkoły Średnie

Świat dawnych Prusów

Najdawniejsza historia Warmii i Mazur. Dzieci poznają obyczaje i religię Prusów oraz historię ich podboju przez Zakon Krzyżacki.

Zajęcia wzbogacone są pokazem slajdów oraz zrekonstruowanych elementów kultury Prusów: glinianych naczyń, strojów, krajek, ozdób i amuletów.

czas trwania: 45 min.
liczba uczestników: grupy do 30 osób
cena: 15 zł od osoby

Klasa podczas lekcji.
Zdjęcie przedstawia klasę podczas lekcji

Malarstwo na szkle

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów plastycznych. Uczestnicy poznają historię ludowego malarstwa na szkle oraz niezwykłą technikę jego wykonywania.

Zapoznają się także z innymi metodami malowania na szkle. Pod okiem prowadzącego dzieci samodzielnie wykonają obrazki, wykorzystując zdobytą w czasie zajęć wiedzę.

czas trwania: 45-60 min.
liczba uczestników: grupy do 30 osób
cena: 25 zł od osoby

Zdjęcie farb.
Zdjęcie przedstawia farby

Nie święci garnki lepią…

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi technikami garncarstwa ręcznego, poznają właściwości gliny i możliwości twórcze, jakie ona stwarza. Pod okiem instruktora i według jego wskazówek lepią następnie własne naczynia, które zabierają do domu.

czas trwania: 45-60 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 25 zł od osoby

Zajęcia lepienia w glinie.
Widok rąk dziecka lepiącego w glinie

Polska wycinanka ludowa

Uczestnicy zajęć poznają rodzaje i historię wycinanek – najbarwniejszych i najpiękniejszych przejawów polskiej sztuki ludowej.

Dowiedzą się również o praktycznym znaczeniu i codziennym zastosowaniu wycinanek jako małych dzieł sztuki. Na podstawie poznanych metod wycinankarskich stworzą własne papierowe kompozycje. Będą mieli okazję rozwinąć swój zmysł artystyczny poprzez odtwarzanie poznanych motywów oraz własną inicjatywę twórczą.

czas trwania: 45-60 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 15 zł od osoby

Wycinanki ludowe.
Zdjęcie przedstawia wycinanki ludowe

Modelowa lekcja architektury regionalnej

Uczestnicy poznają historię budownictwa ludowego, techniki budowlane oraz narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane do stawiania domów na przełomie XIX i XX wieku.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Pod okiem prowadzącego na modelu chałupy dzieci będą mogły złożyć więźbę dachową i poznać elementy jej konstrukcji.

czas trwania: 90 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 15 zł od osoby

Dzieci podczas lekcji.
Zdjęcie przedstawia dzieci podczas lekcji “Modelowa lekcja architektury regionalnej”

Budownictwo wiejskie Warmii, Mazur i Powiśla

Lekcja odbywa się na terenie Muzeum, w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią budowy Muzeum i poznają budownictwo wiejskie dawnych Prus Wschodnich. Na przykładzie budynków poznają charakterystyczne cechy wspólne i odmienność form budowlanych w poszczególnych regionach: Warmii, Mazur i Powiśla.

czas trwania: 90 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 15 zł od osoby

Budowa chałupy.
Zdjęcie przedstawia budowę chałupy

Tradycyjne konstrukcje budowlane na przykładzie budynków w Muzeum

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się o tradycyjnych konstrukcjach budowlanych występujących w XIX i XX wieku i zapoznają się z typowymi konstrukcjami występującymi w Muzeum.

Poznają powszechnie stosowane w regionie materiały budowlane i techniki łączenia konstrukcji drewnianych. Na modelu będą mogli złożyć ścianę w konstrukcji wieńcowej, sumikowo-łątkowej i słupkowo-ryglowej.

czas trwania: 90 min.
liczba uczestników: grupy do 30 osób
cena: 15 zł od osoby

Konstrukcja budowlana chałupy.
Zdjęcie przedstawia konstrukcję budowlaną chałupy