Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ceny biletów

ico

Ceny biletów wstępu
do Parku Etnograficznego, ul. Leśna 23

  • Rodzaj biletu Cena
ico

Ceny biletów wstępu
do Salonu Wystawowego oraz Domu Mrongowiusza, ul. Zamkowa 1

  • Rodzaj biletu Cena

Salon Wystawowy i Dom Mrongowiusza - czynne od maja do końca września.

ico

Ceny biletów łączonych
do Parku Etnograficznego, Salonu Wystawowego i Domu Mrongowiusza

  • Rodzaj biletu Cena

Park Etnograficzny

Dni bezpłatne

Dni bezpłatne nie zwalniają z opłat parkingowych


Ebilet.

Bilety online
ZAMÓW BILET

KLIKNIJ ABY KUPIĆ BILET
ico

Cennik opłat parkingowych:
do Parku Etnograficznego

*Pozostawienie pojazdu na noc obowiązuje w godzinach od 21:00 do 07:00.

Parking niestrzeżony. Opłata w kasach lub u obsługi parkingu.

Ulgi i zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum:

I. Za wstęp do muzeów państwowych przysługuje ulga w opłacie:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
10) kombatantom.
11) osobom, które nabędą Karnet Sympatyka Muzeum. Warunkiem skorzystania z karnetu jest okazanie w punkcie kontroli biletów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Karnet dedykowany jest tylko jednej osobie, nie może być odstępowany innym. Powinien być wykorzystany do końca roku kalendarzowego. Można z niego korzystać zarówno w dni powszednie, jak i niedziele, święta oraz jako wejście na wydarzenia muzealne, w godzinach otwarcia Muzeum.

Podstawa prawna: o Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 902). o Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w związku z realizacją Projektu pt. „Warmia i Mazury dla dużej rodziny” z dnia 23 stycznia 2015 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku. o Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.). o Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w związku z realizacją Projektu pt. „Warmińsko-Mazurska Karta Seniora” z dnia 17 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku. o Umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Kart Młodzieżowych a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku z dnia 06 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia każdemu posiadaczowi Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26 ulgi na bilet wstępu do Muzeum.

II. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
5) dzieciom do lat 7;
6) weteranom i weteranom poszkodowanym.

III. Ponadto zwolnienie z opłat za wstęp przysługuje:
a) dwóm opiekunom zorganizowanych grup liczących ponad 20 osób,
b) jednemu opiekunowi zorganizowanych grup liczących 10 – 20 osób,
c) pięciu opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących ponad 20 osób,
d) trzem opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących 10-20 osób,
e) dwóm opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących od 5-10 osób.

Podstawa prawna: o Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 902). o Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1598).

Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.