Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dorośli

Malarstwo na szkle

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów plastycznych. Uczestnicy poznają historię ludowego malarstwa na szkle oraz niezwykłą technikę jego wykonywania.

Zapoznają się także z innymi metodami malowania na szkle. Pod okiem prowadzącego dzieci samodzielnie wykonają obrazki, wykorzystując zdobytą w czasie zajęć wiedzę.

czas trwania: 45-60 min.
liczba uczestników: grupy do 20 osób
cena: 15 zł od osoby

Zdjęcie farb.
Zdjęcie przedstawia farby

Polska wycinanka ludowa

Uczestnicy zajęć poznają rodzaje i historię wycinanek – najbarwniejszych i najpiękniejszych przejawów polskiej sztuki ludowej.

Dowiedzą się również o praktycznym znaczeniu i codziennym zastosowaniu wycinanek jako małych dzieł sztuki. Na podstawie poznanych metod wycinankarskich stworzą własne papierowe kompozycje. Będą mieli okazję rozwinąć swój zmysł artystyczny poprzez odtwarzanie poznanych motywów oraz własną inicjatywę twórczą.

czas trwania: 45-60 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 13 zł od osoby

Wycinanki ludowe.

Modelowa lekcja architektury regionalnej

Na terenie Muzeum znajduje się Karczma oferująca regionalne przysmaki. Odwiedzając nasze Muzeum warto odwiedzić i to miejsce, które oferuje kulinarne doznania w postaci smaków z Warmii i Mazur.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy poznają historię budownictwa ludowego, techniki budowlane oraz narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane do stawiania domów na przełomie XIX i XX wieku. Pod okiem prowadzącego na modelu chałupy dzieci będą mogły złożyć więźbę dachową i poznać elementy jej konstrukcji.

czas trwania: 90 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 10 zł od osoby

Modelowa lekcja architektury regionalnej.
Zdjęcie przedstawia dzieci podczas lekcji “Modelowa lekcja architektury regionalnej”

Budownictwo wiejskie
Warmii, Mazur i Powiśla

Lekcja odbywa się na terenie Muzeum, w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią budowy Muzeum i poznają budownictwo wiejskie dawnych Prus Wschodnich. Na przykładzie budynków poznają charakterystyczne cechy wspólne i odmienność form budowlanych w poszczególnych regionach: Warmii, Mazur i Powiśla.

czas trwania: 90 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 10 zł od osoby

Budowę chałupy.
Zdjęcie przedstawia budowę chałupy

Tradycyjne konstrukcje budowlane na przykładzie budynków w Muzeum

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się o tradycyjnych konstrukcjach budowlanych występujących w XIX i XX wieku i zapoznają się z typowymi konstrukcjami występującymi w Muzeum.

Poznają powszechnie stosowane w regionie materiały budowlane i techniki łączenia konstrukcji drewnianych. Na modelu będą mogli złożyć ścianę w konstrukcji wieńcowej, sumikowo-łątkowej i słupkowo-ryglowej.

czas trwania: 90 min.
liczba uczestników: grupy do 30 osób
cena: 10 zł od osoby

konstrukcja budowlana chałupy.
Zdjęcie przedstawia konstrukcję budowlaną chałupy

Komu kłobuk furał…?
Warsztat o tradycyjnej kulturze duchowej Mazurów i Warmiaków

Warsztat o tradycyjnej kulturze duchowej Mazurów i Warmiaków odwołuje się do przysłowiowego ,,złotego wieku” tej kultury, czyli do okresu obejmującego zasadniczo wiek XIX – do początków wieku XX.

Wynika to z faktu, że dla tego okresu mamy największy przyrost źródeł etnograficznych dokumentujących stan tej kultury. Podczas warsztatów uczestnicy wykorzystując oryginalne teksty: wyimki z XIX-wiecznych kalendarzy, gazet lokalnych i książek odkrywać będą różne aspekty duchowego dziedzictwa tych ziem, mierząc się z gotycką czcionką, specyficznym słownictwem, a nawet sposobem budowy zdań.

czas trwania: 90 min. (2×45 min. z krótką przerwą)
liczba uczestników: grupy do 24 osób
cena: 20 zł od osoby

Ilustracja koguta.
Zdjęcie przedstawia ilustrację koguta