Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dorośli

Malarstwo na szkle

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów plastycznych. Uczestnicy poznają historię ludowego malarstwa na szkle oraz niezwykłą technikę jego wykonywania.

Zapoznają się także z innymi metodami malowania na szkle. Pod okiem prowadzącego dzieci samodzielnie wykonają obrazki, wykorzystując zdobytą w czasie zajęć wiedzę.

czas trwania: 45-60 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 30 zł od osoby

Zdjęcie farb.
Zdjęcie przedstawia farby

Modelowa lekcja architektury regionalnej

Na terenie Muzeum znajduje się Karczma oferująca regionalne przysmaki. Odwiedzając nasze Muzeum warto odwiedzić i to miejsce, które oferuje kulinarne doznania w postaci smaków z Warmii i Mazur.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy poznają historię budownictwa ludowego, techniki budowlane oraz narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane do stawiania domów na przełomie XIX i XX wieku. Pod okiem prowadzącego na modelu chałupy dzieci będą mogły złożyć więźbę dachową i poznać elementy jej konstrukcji.

czas trwania: 90 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 20 zł od osoby

Modelowa lekcja architektury regionalnej.
Zdjęcie przedstawia dzieci podczas lekcji “Modelowa lekcja architektury regionalnej”

Budownictwo wiejskie
Warmii, Mazur i Powiśla

Lekcja odbywa się na terenie Muzeum, w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią budowy Muzeum i poznają budownictwo wiejskie dawnych Prus Wschodnich. Na przykładzie budynków poznają charakterystyczne cechy wspólne i odmienność form budowlanych w poszczególnych regionach: Warmii, Mazur i Powiśla.

czas trwania: 90 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 20 zł od osoby

Budowę chałupy.
Zdjęcie przedstawia budowę chałupy

Tradycyjne konstrukcje budowlane na przykładzie budynków w Muzeum

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Uczestnicy dowiedzą się o tradycyjnych konstrukcjach budowlanych występujących w XIX i XX wieku i zapoznają się z typowymi konstrukcjami występującymi w Muzeum.

Poznają powszechnie stosowane w regionie materiały budowlane i techniki łączenia konstrukcji drewnianych. Na modelu będą mogli złożyć ścianę w konstrukcji wieńcowej, sumikowo-łątkowej i słupkowo-ryglowej.

czas trwania: 90 min.
liczba uczestników: grupy do 25 osób
cena: 20 zł od osoby

konstrukcja budowlana chałupy.
Zdjęcie przedstawia konstrukcję budowlaną chałupy