Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Fotografowanie i filmowanie

Fotografowanie i filmowanie na terenie Parku Etnograficznego oraz w Salonie Wystawowym do celów amatorskich jest bezpłatne, natomiast w celach komercyjnych – po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum.

Filmowanie.
Filmowanie przyrody.