Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Udostępnianie obiektów i terenu

Istnieje możliwość udostępniania terenu oraz obiektów Muzeum w celach komercyjnych.
Warunki wynajmu są ustalane indywidualnie. 

 

Osoba do kontaktu:
Joanna Malik – tel.: 501-416-435,
e-mail: j.malik@muzeumolsztynek.com.pl.

Zdjęcie z konferencji.
Konferencja dotycząca projektu pt. „Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa”.

Dla firm

  Na terenie Muzeum istnieje możliwość zorganizowania niewielkich konferencji oraz imprez integracyjnych dla firm.