Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Realizowane projekty

Projekt „MUZEUM W MINIATURZE”

Projekt pod nazwą „MUZEUM W MINIATURZE” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś: Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00, Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura Kultury, Poddziałanie: RPWM.06.01.02 ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt „Kultura ludowa Warmii i Mazur w nowym świetle”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Stone and Wood

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne programu Erasmus +

Projekt realizowany jest przez: Zespół Szkół w Lubawie, Polska; Franco-Polish Association Côtes d’Armor Warmie and Mazurie, ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Patrimoine immatériel européen, lin en root

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt PR/1/098/2018 współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

1 grudnia 2019 r. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku rozpoczął realizację projektu PR/1/098/2018 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Naszym partnerem jest Ogród Zoologiczny w Kaliningradzie, ...

CZYTAJ WIĘCEJ