Patrimoine immatériel européen, lin en root

Międzynarodowy projekt „Patrimoine immatériel européen, lin en root” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS + przez sześciu partnerów z Francji,  Polski i Portugalii. Najważniejszymi celami projektu są: pogłębianie współpracy i komunikacji międzynarodowej poprzez wspólne działania grup młodzieżowych z różnych krajów i rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowania wspólnym dziedzictwem kulturowym.