Projekt Stone and Wood

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne programu Erasmus +

Projekt realizowany jest przez: Zespół Szkół w Lubawie, Polska; Franco-Polish Association Côtes d’Armor Warmie and Mazurie, Francja; Klesarska Skola de Pucisca, Chorwacja; Jean Monnet Professional High School in Quintin, Francja; Mémoire en Demeure, Francja, Polsko – Francuskie Centrum Côtes d’Armor-Warmia and Mazury in Olsztyn oraz Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.

Głównym celem projektu jest wzbudzanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu i docenienie wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego, odtworzenie tradycji ludowych krajów Unii Europejskiej, poszerzenie kompetencji artystycznych w zakresie prac w drewnie i kamieniu, uświadomienie wagi uczenia się języków obcych i zdobywania kompetencji informatycznych.