Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Plan your visit

Muzeum zimą.

Opening hours

Ticket prices