Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Spotkanie promocyjne wydawnictwa R. Dethlefsena pt. "Zagrody wiejskie i kościoły drewniane w Prusach Wschodnich"

Spotkanie promocyjne wydawnictwa R. Dethlefsena pt. „Zagrody wiejskie i kościoły drewniane w Prusach Wschodnich”

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami w tym temacie chcielibyśmy Państwa zaprosić na kolejne spotkanie promocyjne naszego najnowszego wydawnictwa R. Dethlefsena pt. „Zagrody wiejskie i kościoły drewniane w Prusach Wschodnich” 31 stycznia 2024 o godz. 17:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (Stary Ratusz)!

data wydarzenia: 31 stycznia 2024

godzina: 17:00 - 18:00

Plakat wydarzenia

Plakat wydarzenia

Pierwsze polskie tłumaczenia pracy R. Dethlefsena Zagrody wiejskie i kościoły drewniane w Prusach Wschodnich.

Książka jest znakomitym dokumentem architektury dawnych ziem pruskich, którą autor mógł oglądać w całym jej bogactwie i różnorodności zanim postępująca industrializacja wschodniopruskich wsi zmieniła radykalnie ich krajobraz kulturowy.

„Zagrody wiejskie…” ukazują nam złożoność i wielowątkowość dziedzictwa kulturowego Prus i dlatego jest ona tak ważna dla zrozumienia fenomenu tych ziem.

>> Książka w sprzedaży <<