Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Stare miejsca - nowe znaczenia

Stare miejsca – nowe znaczenia

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku organizuje w dniu 4 listopada konferencję: „Stare miejsca – nowe znaczenia” poświęconą rewitalizacji i konserwacji zabytków architektury z terenu dawnych ziem pruskich oraz nadawania im nowych  funkcji kulturowych i społecznych.

 

data wydarzenia: 4 listopada 2021

godzina: 10:00 - 18:30

Konferencja będzie transmitowana on-line na kanale Youtube:

 

Olsztynek – Kaliningrad
Od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa
(Olsztynek-Kaliningrad – from the common history to the future partnership)

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

PROGRAM:

09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA NA DOBRY POCZĄTEK

10:00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

 • Ewa Wrochna – Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku
 • Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Svetlana Sokolova – Dyrektor ZOO w Kaliningradzie

10:30 – 12:20 SESJA I 

 • dr Iwona Liżewska – Adaptacje obiektów zabytkowych – problemy, szanse, zagrożenia
 • Svetlana Kolbanjova – Специфика использования и ревитализации объектов архитектурного наследия Восточной Пруссии в Калининградской области – обзор тенденций
 • Maciej Radtke – Od zamku do Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej
 • ks. dr Jacek Wojtkowski – Prace konserwatorskie i nowe funkcje zabytku na przykładzie Pomnika Historii Zespołu Katedralnego we Fromborku

12:20 – 12:35 PRZERWA KAWOWA

12:35 – 14:15 SESJA II 

 • Anna Horbik, Paweł Horbik – Rower i sprawa mazurska czyli jak znaleźliśmy swoje miejsce na Mazurach Garbatych
 • Wiktorija Korneva – Усадьбы и исторические дома Калининградской области – сохранение и новая история
 • Marina Jadova – От усадьбы и приходского дома к музейно-образовательному комплексу: пример „Приходской дом пастора Андерша и Дом-музей Иммануила Канта” в посёлке Весёловка Черняховского района Калининградской области
 • dr Anna Belova – Российско-польский проект «От локального к глобальному: Историческое наследие как приграничный инструмент образования (СТУДКАНТ — STUDKANT)» – реконструкция и развитие музейного комплекса в пос. Весёловка, Калининградская область

14:15 – 15:45 PRZERWA OBIADOWA

15:45 – 17:05 SESJA III 

 • dr Rafał Żytyniec – Stara kolejka – nowe muzeum. Rewitalizacja dworca Ełckiej Kolejki Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku
 • Rafał Bętkowski – Ocalony dla potomnych. Rewitalizacja zabytkowego Tartaku Raphaelsohnów w Olsztynie
 • Karol Kijkowski – Wieża ciśnień w Olsztynku dawniej i dziś

17:05 – 17:20 PRZERWA KAWOWA

17:20 – 18:00 SESJA IV

 • Magdalena Pawlak-Grabowska, Rafał Grabowski – O pewnym nieistniejącym peronie – Cesarski Dworzec w Budwitach
 • Wladimir Kudinov – Восстановление памятника восточнопрусской индустриальной архитектуры – пивоваренного завода «Понарт» 1849 года, и его приспособление к современному использованию» Кейс: комплекс исторической пивоварни «Понарт» в предместье Кёнигсберга, ныне г. Калининград, Московский городской район, ул. Судостроительная, 4

18:00 – 18:30 DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA

 • prowadzą dr Iwona Liżewska, dr Bogdan Radzicki

19:30 UROCZYSTA KOLACJA