Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Weekend seniora z kulturą

Weekend seniora z kulturą

29 września 2023 r. zapraszamy seniorów na dzień bezpłatny do naszego Muzeum!

data wydarzenia: 29 września 2023

godzina: 09:00 - 17:00

Nasze Muzeum przyłącza się do akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym!