Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Nowe wyposażenie w skansenie

Wyposażenie pracowni konserwatorskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Muzeum otrzymało na ten cel 54 000,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniesie 85 563,78 zł.