Konferencja „Stare miejsca – nowe znaczenia”

Konferencja „Stare miejsca – nowe znaczenia” poświęcona rewitalizacji i konserwacji zabytków architektury z terenu dawnych ziem pruskich oraz nadawania im nowych  funkcji kulturowych i społecznych.