Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czasowe wystawy
Parku Etnograficznego

Otwarcie nowych wystaw już wkrótce!