Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Czasowe wystawy
Parku Etnograficznego

Spójrz mi w oczy

Wystawa „Spójrz mi w oczy” w oryginalny sposób prezentuje twórczość prymitywisty ludowego Józefa Kuleszy, starając się skupić uwagę widza na oczach ludzi-rzeźb ustawionych w piramidalny monument.

W prezentowanej instalacji, jej autor – Marek Wołodźko – realia twórczości Kuleszy przedstawia symbolicznie, wchodząc jednocześnie w grę z widzem, odwracając rolę obserwator-obserwowany, w której widz-obserwator sam jest przedmiotem obserwacji oczu ludzi-rzeźb Kuleszy. Chce w ten sposób pokazać widzowi jego własny kontekst kulturowy, w którym zmysł wzroku zdominował pozostałe zmysły – powonienia, dotyku, smaku – i został oddzielony od cielesności ciała, nadając znaczenie tylko obrazowi ciała. Poddani nadzorowi wzroku kształtujemy swój wygląd, przez który wyrażamy status społeczny, krąg towarzyski, bycie trendy, funkcję w hierarchii społecznej.

Wystawę można oglądać w Muzealnym Centrum Obsługi Turystów.

Fotorelacja z otwarcia wystawy

MBL-PE Wystawa Spójrz mi w oczy rgb
Plakat wystawy Spójrz mi w oczy