Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Stałe wystawy
Parku Etnograficznego

Regiony i okolice

Muzeum udostępnia w tym roku swoim Gościom 33 stałych ekspozycji, które można zwiedzać według klucza regionalnego lub dziedzinowego.

Cztery wielkie regiony historyczno-kulturowe dawnych ziem pruskich: Oberland (dzisiaj Powiśle), Mazury, Warmia i tzw. Pruska Litwa, reprezentowane są przede wszystkim poprzez ekspozycję architektoniczną – charakterystyczne budownictwo regionalne (dotyczy to głównie dwóch obszarów: Oberlandu i Pruskiej Litwy). Zwiedzając uważnie ekspozycje w chałupach ze wsi: Zielonka Pasłęcka, Gązwa, Kaborno czy Nowego Kawkowa, dostrzeżecie Państwo zapewne elementy wyposażenia wnętrz, które już na poziomie kultury materialnej różnicują te regiony. Różnice te kształtowały się w złożonym procesie historycznym jaki przechodziły Prusy. Wpływały nań zarówno pochodzenie etniczne osadników, poziom życia gospodarczego, wyznawana religia (protestantyzm, katolicyzm), sąsiedztwo i przynależność państwowa na różnych etapach rozwoju, a nawet geografia danego terenu i jego warunki glebowe. Obok ekspozycji prezentujących tradycje kulturowe regionów dawnych Prus w Muzeum można obejrzeć wystawy prezentujące przemysł wiejski (młyn wodny, wiatraki, kuźnia, olejarnia), technikę rolniczą: maszyny do przetwórstwa zboża – wystawa w stodole ze wsi Stękiny; narzędzia do uprawy ziemi – wystawa w budynku gospodarczym ze wsi Purdka; transport wiejski: Wiejskie pojazdy wyjazdowe – wystawa w wozowni karczmy ze wsi Małszewo; Wiejskie pojazdy gospodarcze – wystawa w wozowni ze wsi Tomaszkowo; rękodzielnictwa: wyposażenie wnętrza garncarni – wystawa w pomieszczeniu wozowni ze wsi Tomaszkowo; Malowane meble ludowe – wystawa w chałupie nr 2 ze wsi Kaborno; Tkactwo na dawnych ziemiach pruskich – wystawa w chałupie ze wsi Nowa Różanka; Małomiasteczkowy zakład szewski z początku XX wieku – wystawa w domu ze wsi Łutynowo; pszczelarstwa na dawnych ziemiach pruskich: Ule kłodowe – ekspozycja na wolnym powietrzu obok chałupy ze wsi Bartężek; Pracownia pszczelarska – wystawa w „zachowanku” stodoły ze wsi Stękiny. Nad bezpieczeństwem mieszkańców wsi czuwała już od drugiej połowy XIX wieku wiejska ochotnicza straż pożarna. W Muzeum eksponujemy wyposażenie wiejskiej remizy strażackiej z pierwszej połowy XX wieku z warmińskiej wsi Giedajty.

Wystawy stałe Parku Etnograficznego.
Wystawy stałe Parku Etnograficznego