Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Stałe wystawy w Domu Mrongowiusza

„W ZAUŁKU HISTORII"

Wystawa „W zaułku historii” zlokalizowana jest w tzw. Domu Mrongowiusza, usytuowanym na północno-zachodnim odcinku średniowiecznych murów obronnych. Początkowo budynek pełnił rolę baszty, która z czasem została zaadaptowana na pomieszczenia mieszkalne. Datę adaptacji budynku upamiętniono wyrytym na belce stropu napisem: RENOVATUM AO 1684 oraz pod okapem dachu ANNO 1684. W XVIII w. budynek służył jako szkoła i jednocześnie mieszkanie nauczyciela.  To właśnie w nim w 1764 r. urodził się Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, znakomity filolog, językoznawca, tłumacz, nauczyciel, pastor. Efekty jego pracy są dziś częścią polskiego i europejskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Na wystawę składają się dwie tematycznie osobne ekspozycje: wystawa prezentowana w pomieszczeniu na parterze poświęcona Krzysztofowi Celestynowi Mrongowiuszowi, której kuratorem jest kustosz Monika Sabljak-Olędzka i druga, prezentowana na piętrze, poświęcona materialnemu dziedzictwu, którego częścią są średniowieczne obiekty architektury należące do Muzeum w Olsztynku (kościół, baszta i fragment murów obronnych). Jej kuratorem jest starsza kustosz Wiesława Chodkowska. Aranżację plastyczną i wykonanie ekspozytorów zlecono firmie artmontage.pl – Studio Alena Trafimava.

Wystawę poświęconą Mrongowiuszowi zaprezentowano na współczesnych ekspozytorach obrazujących przedmioty codziennego użytku, jakimi są meble. Ekspozytory wykonano ze sklejki, z zachowanym naturalnym jasnym kolorem drewna. Na prostych bryłach schematycznie zaznaczono kontury mebli, wzbogacając większość z nich w edukacyjne zadania. Ekspozycja ma charakter interaktywny, a informacje o bohaterze wystawy zostały podane w sposób nietypowy, angażujący odbiorcę do aktywnego odkrywania.

Wystawa na piętrze została pomyślana jako wnętrze pracowni projektowej. Centralną część pomieszczenia stanowi ekspozytor wyobrażający duże biurko z deską dla projektanta. Umieszczone są na nim lampy kreślarskie, przekładnica, a obok stoją obrotowe stołki. Zwiedzający może zapoznać się z rysunkami technicznymi przedstawiającymi średniowieczne obiekty należące do Muzeum. Kopie rysunków technicznych ułożone są w szufladach biurka. Zaglądając do nich, poznajemy kolejne etapy przebudowy obiektów. Wszystkie rysunki można rozkładać na podświetlanym blacie i kopiować, w tym celu na blatach przygotowano kartki i ołówki. Uzupełnieniem dokumentacji graficznej jest dokumentacja fotograficzna rozmieszczona na stelażach – odpowiednio do każdego z tematów. Elementem uzupełniającym jest ekspozycja cegieł pochodząca z prywatnej kolekcji. Znajdują się w niej cegły lub ich fragmenty datowane od czasów średniowiecza do współczesności.

Wystawa stała Domu Mrongowiusza "W zaułku historii"
Wystawa stała Domu Mrongowiusza „W zaułku historii”

Zdjęcie przedstawia autorki wystawy “W zaułku historii” - Monikę Sabljak-Olędzką, Wiesławę Chodkowską, wraz z Dyrektorem Muzeum - Ewą Wrochną
Zdjęcie przedstawia autorki wystawy “W zaułku historii” – Monikę Sabljak-Olędzką, Wiesławę Chodkowską, wraz z Dyrektorem Muzeum – Ewą Wrochną

Zdjęcie przedstawia zawartość wystawy “W zaułki historii”
Zdjęcie przedstawia zawartość wystawy “W zaułki historii”