Plener malarski pt. „Malować każdy może. Skansen w moich oczach”!

Z okazji #110LatHistorii Muzeum razem z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zorganizowaliśmy plener malarski pt. „Malować każdy może. Skansen w moich oczach”.