REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2022

Światowe spotkanie niewidomych, słabowidzących i ich bliskich.