Spotkanie promocyjne wydawnictwa pt. „Zagrody wiejskie i kościoły drewniane w Prusach Wschodnich” za nami!

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Adriannie Walendziak oraz pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za współorganizację wydarzenia.