Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Okładka książki: Zeszyt 6.

Zeszyt 6

Autor: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska

Rok: 2015

Liczba stron: 144

Format: 23,5x16,5 cm

Rodzaj oprawy: miękka

Cena: 15,00 zł

Zeszyt dotyczy różnych aspektów ochrony i społecznej roli dziedzictwa kulturowego – zarówno w wymiarze lokalnym i konkretnym, jak też uniwersalnym. Wiesława Chodkowska zajmuje się w swoim tekście zagadnieniami konserwatorskimi zabytkowej już kładki pieszej w Lidzbarku Warmińskim. Nawet tak bardzo lokalny i konkretny fenomen ujawnia swój szeroki, bo ogólnoeuropejski kontekst. Firma, która prawdopodobnie budowała lidzbarską kładkę, była światowym pionierem budownictwa opartego na żelbecie.

Sporo miejsca poświęcamy problematyce turystyki historycznej i kulturowej. Traktują o tym dwa z publikowanych tekstów. Jakub Jagodziński podejmuje zagadnienie wykorzystania badań archeologicznych do rozwoju przemysłu turystycznego, a Joanna Sokal poddała wnikliwej analizie strategie rozwoju tworzone na różnych szczeblach organizacji samorządowej pod kątem występowania w nich pojęcia „turystyka historyczna” i terminów pokrewnych oraz roli im przypisywanej.

Artykuł Moniki Sabljak-Olędzkiej prezentuje działania MBL-PE podejmowane na przestrzeni ostatnich lat w obszarze edukacji historycznej. Ciekawe zagadnienie porusza tekst Anny Wojszel poświęcony malowanym wiatom przystankowym na Warmii. Malowane przystanki, a raczej działania realizowane w związku z nimi stały się czynnikiem integrującym lokalne społeczności.

  Formularz zamówienia

  Użyjemy tych danych, aby poinformować Cię o dostawie.

  Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

  DANE DO PRZELEWU:
  Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
  ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek

  Numer rachunku:
  23 8823 0007 2001 0000 0491 0001

   

  OSOBA DO KONTAKTU:
  Justyna Wróblewska – (89) 519-21-64
  e-mail: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl