Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Otwarcie nowego obiektu w zbiorach Muzeum

Otwarcie nowego obiektu w zbiorach Muzeum

data wydarzenia: 2 września 2021

godzina: 13:00 - 14:00

Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku

Ewa Wrochna

zaprasza na otwarcie

Stodoły ze wsi Królikowo
nowego obiektu w zbiorach Muzeum

2 września 2021 r. o godz. 13:00

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny
Olsztynek, ul. Leśna 23

Stodoła ze wsi Królikowo została wybudowana za chałupą ze wsi Turznica uzupełniając tym samym zagrodę o nowy budynek gospodarczy. Jest to obiekt oryginalny, translokowany do Muzeum w 2017 r. Stodoła jest konstrukcji słupowo-ryglowej, na zewnątrz deskowana,  z więźbą w konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Dach został pokryty dachówką „holenderką”. Wiele z oryginalnej substancji udało się zachować, o czym świadczą  markery na poszczególnych belkach umieszczone w czasie inwentaryzacji obiektu w terenie.