Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Archiwalne wystawy
Parku Etnograficznego

Wystawy archiwalne

2021

Plakat Świat Bąków

Plakat Świat Bąków plakat

Wystawa „Świat bąków” prezentowała część zbiorów Obwoźnego Muzeum Bąków – rodzinnej kolekcji tworzonej od 2017 r. przez Jerzego Łapo z Węgorzewa. Obejmowała ona różnego typu zabawki wirujące, gry, pocztówki, znaczki pocztowe etc. Kolekcja liczy obecnie około 600 okazów, pochodzących z całego świata, datowanych od XIX w. do początków XXI w.

Wystawę można było oglądać w Chałupie ze wsi Burdajny.

2020

 • Plakat w skansenie Polskim
Plakat w skansenie polskim - plakat
Plakat “Plakat w skansenie Polskim”

Wystawa przedstawiała historyczne plakaty towarzyszące prezentowanym w muzeach wystawom, wernisażom, otwarciom muzeów czy imprezom plenerowym. Był to zbiór prac artystów-grafików pracujących lub współpracujących z muzeami na wolnym powietrzu. Często były to bardzo znane nazwiska doceniane na całym świecie, a obok nich pojawiły się równie zdolni artyści tworzący dla pojedynczych jednostek muzealnych.

2018

 • Historia Niepodległej w sztuce ludowej
Plakat Historia Niepodległej w Sztuce Ludowej
Plakat “Historia niepodległej w sztuce ludowej”

23 października 2018 r. w  skansenie otwarta została wystawa pt. „Historia Niepodległej w sztuce ludowej”.

Oprócz zbiorów własnych Muzeum w Olsztynku prezentowane były obiekty z innych placówek muzealnych: Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Głównym założeniem wystawy było ukazanie wydarzeń i postaci z historii Polski w zabytkach sztuki ludowej, sztuki nieprofesjonalnej oraz plastyki ludowej. Obiekty prezentowane na wystawie odnosiły się do ważnych wydarzeń historycznych lub postaci, które wpłynęły na losy kraju. Zaprezentowano dzieła zawierające przekaz polityczny i patriotyczny. Wszystkie eksponaty pochodziły z II połowy XX wieku, prezentowały różne dziedziny ludowej sztuki i plastyki: malarstwo, rzeźbę i haft. Wśród prezentowanych prac znalazły się dzieła takich twórców jak: Aleksander Słomiński, Józef Kulesza, Jan Kowalski, Jan Markowski, Tymoteusz Muśko, Józef Chełmowski, Wacław Skirzyński.

2012

 • Świat dziecka. Stare i nowe zabawki ludowe
 • Ginące w krajobrazie
 • Sprzęt rolniczy retro, Park Etnograficzny

2011

 • Ginące w krajobrazie, Park Etnograficzny (prezentowana do 2013 r.)
 • Historia Ostpreussisches Heimatmuseum w Królewcu w latach 1909 – 1945, dzisiejszego Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku
 • Etnograficznego w Olsztynku, Park Etnograficzny ( prezentowana do 2013 r.)
 • Sprzęt rolniczy retro, Park Etnograficzny
 • Jarmarkowe klimaty, Park Etnograficzny

2010

 • Nasze dziedzictwo – aleje przydrożne Warmii i Mazur, Park Etnograficzny
 • Świat dziecka. Stare i nowe zabawki ludowe, Park Etnograficzny (prezentowana do 2013 r.)
 • Poplenerowa wystawa prac studentów Architektury i Krajobrazu UWM w Olsztynie, Park Etnograficzny
 • Zapomniane skarby Kultury. Stroje ludowe Polski i Ukrainy w rysunkach Jerzego Głogowskiego i Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego, Park Etnograficzny,
 • Gorzelnie w historii i kulturze Mazur Zachodnich, Park Etnograficzny
 • Chałupy podcieniowe – zanikające piękno, Park Etnograficzny
 • Zioła nie tylko lecznicze, Park Etnograficzny
 • Stoły wigilijne, Dom Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie

2009

 • Kuśnierstwo w tradycyjnej kulturze ludowej Podlasia, Park Etnograficzny
 • Architektura stara i nowa, Park Etnograficzny
 • Pamiątka z regionu Warmii i Mazur, Park Etnograficzny
 • Młyn y Warmii i Mazur – wczoraj i dziś, Park Etnograficzny (prezentowana do 2010 r.)
 • Bartnictwo i pszczelarstwo, Park Etnograficzny
 • Tajemnice Góry Czarownic, Park Etnograficzny
 • Mongolskie krajobrazy, Park Etnograficzny
 • Stoły wigilijne, Galeria „Rynek” w Olsztynie

2008

 • Bartnictwo i pszczelarstwo, Park Etnograficzny
 • Tkaniny Barbary Hulanickiej, Park Etnograficzny (prezentowana do 2010 r.)
 • Śladami Don Kichota, czyli wiatraki w krajobrazie Warmii i Mazur, Park Etnograficzny (prezentowana do 2010 r.)
 • Urokliwy świat przeszłości, Park Etnograficzny (prezentowana do 2009 r.)
 • Widok na Warmię, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
 • Dłutem i pędzlem wyczarowany świat Stanisława Kowalczyka, Dom Kultury w Górowie Iławeckim, Szkoła Podstawowa w Kamińsku

2007

 • Gabinet dentystyczny z lat 50. XX w., Park Etnograficzny

2006

 •  Dłutem i pędzlem wyczarowany świat Stanisława Kowalczyka, Muzuem Kultury Ludowej w Węgorzewie

2005

 • Tradycyjne narzędzia rolnicze, Park Etnograficzny (prezentowana do 2008 r.)

2004

 • 80 lat Lasów Państwowych w Polsce, Park Etnograficzny

2003

 • Tradycyjne maszyny i sprzęt rolniczy, Park Etnograficzny
 • Od ziarenka do bochenka,  Park Etnograficzny

2002

 • Z Zakerzonii, Park Etnograficzny (prezentowana od 2009 r., od 2006 r. pod zmienionym tytułem Z Łemkowszyzny, Nadsania)
 • Ocalone…- nabytki MBL-PE w Olsztynku w latach 1990-1999, Park Etnograficzny (prezentowana od 2007 r.)

2001

 • Pamiątka z Warmii i Mazur – wystawa prac pokonkursowych, Park Etnograficzny