PROMOCJA KSIĄŻKI Richard Dethlefsen „ZAGRODY CHŁOPSKIE I KOŚCIOŁY DREWNIANE W PRUSACH WSCHODNICH”

Cieszymy się ogromnie, że nasze najnowsze wydawnictwo pt. „Zagrody chłopskie i kościoły drewniane w Prusach Wschodnich” Richarda Dethlefsena wzbudza w Państwu tak ciepłe odczucia!