Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zwiedzanie w czasie pandemii

Zasady zwiedzania w czasie pandemii

Szanowni Goście, w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 prosimy:

  • Ikonka: dezynfekcja rąk.Zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren Muzeum.
  • Ikonka: maseczka.Stosować maseczkę podczas zwiedzania wnętrz obiektów oraz w przypadku bliskości innych osób.
  • Ikonka: zakaz zgromadzeń.Unikać gromadzenia się na traktach spacerowych i w strefach wypoczynkowych.
  • Ikonka: zakaz dotykania.Nie dotykać infrastruktury bez uprzedniego zabezpieczenia dłoni rękawiczkami ochronnymi.
  • Ikonka: zakaz karmienia.Nie zbliżać się i nie dokarmiać zwierząt hodowanych w skansenie.
  • Ikonka: dystans społeczny.Zachować odstęp od pozostałych osób min. 2 metry (z wyjątkiem rodzin).
  • Ikonka: zakaz spotkań.Nie organizować spotkań towarzyskich oraz pikników na terenie parku.
  • Ikonka: indywidualne zwiedzanie.Zwiedzać Muzeum indywidualnie a nie grupowo.

Wszystkich Gości przebywających na terenie Parku Etnograficznego prosimy o przestrzeganie powyższych zasad i stosowanie się do poleceń pracowników oraz o przestrzeganie regulaminu udostępniania Muzeum.

PAMIĘTAJ!
JEŚLI JESTEŚ CHORY LUB NIE CZUJESZ SIĘ DOBRZE, NIE WCHODŹ DO PARKU, GDYŻ NARAŻASZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. JEŚLI PRZEBYWASZ NA KWARANTANNIE, NIE OPUSZCZAJ DOMU. TO NIE JEST CZAS NA SPACERY.

Aktualne informacje związane z epidemią COVID-19 w Polsce, w tym o sposobach ochrony przed zakażeniem można znaleźć pod adresem: www.gov.pl/web/koronawirus