Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zeszyty Naukowe

Okładka książki: Zeszyt 8.

Zeszyt 8

Autor: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska

Rok: 2017

Liczba stron: 147

Format: 23,5x16,5 cm

Rodzaj oprawy: miękka

Cena: 15 zł

Wiodącym tematem 8. tomu Zeszytów Naukowych MBL-PE jest woda. Zagadnienie to reprezentowane jest przez trzy teksty: Alicji Dobrosielskiej, Marii Dembińskiej i Jerzego Marka Łapo.

Okładka książki: Zeszyt 7.

Zeszyt 7

Autor: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska

Rok: 2016

Liczba stron: 169

Format: 23x16 cm

Rodzaj oprawy: miękka

Cena: 15,00 zł

Problematyka związana z osadnictwem i budownictwem wiejskim. Dom, zagroda wiejska, kształt wsi czy struktura osadnictwa to tematy nie tylko szeroko obecne w bogatej literaturze etnograficznej, historycznej, socjologicznej, geograficznej, ale też ciągle żywe i inspirujące.

Okładka książki: Zeszyt 6.

Zeszyt 6

Autor: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska

Rok: 2015

Liczba stron: 144

Format: 23,5x16,5 cm

Rodzaj oprawy: miękka

Cena: 15,00 zł

Zeszyt dotyczy różnych aspektów ochrony i społecznej roli dziedzictwa kulturowego – zarówno w wymiarze lokalnym i konkretnym, jak też uniwersalnym.

Okładka książki: Zeszyt 5.

Zeszyt 5

Autor: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska, Jadwiga Wieczerzak

Rok: 2014

Liczba stron: 126

Format: 23,5x16,5 cm

Rodzaj oprawy: miękka

Cena: 15,00 zł

Dwa z artykułów zamieszczonych w danym numerze poświęcone są życiu i działalności urodzonego w Olsztynku Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Okładka książki: Zeszyt 4.

Zeszyt 4

Autor: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska, Jadwiga Wieczerzak

Rok: 2013

Liczba stron: 224

Format: 23,5x16,5 cm

Rodzaj oprawy: miękka

Cena: 15,00 zł

Okładka książki: Zeszyt 3.

Zeszyt 3

Autor: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Wiesława Chodkowska, Jadwiga Wieczerzak

Rok: 2012

Liczba stron: 116

Format: 23,5x16,5 cm

Rodzaj oprawy: miękka

Cena: 15,00 zł

W zeszycie znalazły się artykuły dotyczące szerokiego kręgu zagadnień kulturowych regionu, jak też naszego Muzeum. Problem duchowości warmińskiej w okresie dużych przemian w kościele nowożytnym poruszony został na przykładzie kultu religijnego i jego przejawów w okresie po soborze trydenckim.

Okładka książki: Zeszyt 2.

Zeszyt 2

Autor: Ewa Wrochna (redaktor naczelny), Bogdan Radzicki (redaktor naukowy), Wiesława Chodkowska, Monika Sabljak-Olędzka (sekretarz redakcji), Jadwiga Wieczerzak

Rok: 2011

Liczba stron: 116

Format: 23,5x16,5 cm

Rodzaj oprawy: miękka

Cena: 15,00 zł

Problematyka prezentowanych tekstów ujawnia z jednej strony bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego ziem pruskich, z drugiej zaś skomplikowane dzieje kultury regionu.

Okładka książki: Zeszyt 1.

Zeszyt 1

Autor: Bogdan Radzicki (redaktor naczelny), Wiesława Chodkowska, Monika Sabljak (sekretarz redakcji), Jadwiga Wieczerzak

Rok: 2010

Liczba stron: 137

Format: 23,5x16,5 cm

Rodzaj oprawy: miękka

Cena: 15,00 zł

Folklor Bałtyjski – dziedzictwo kulturowe i źródło w badaniach mitologii